Zwroty

                                                                                    Warunki zwrotu

Zasady od odstąpienia od umowy sprzedaży:

1.Do każdej umowy sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r.o ochronie praw konsumentów (Dz.U.nr.22,poz.271.z póżn.zm.)

2.od umowy można odstąpić bez podania przyczyny,składając opowiednie pismo w terminie 10dni (art.7ust1)

3.termin zwrotu biegnie od momentu otrzymania towaru przez klienta.(art.10 ust.1)

4.Zwrot towaru powinien nastąpić nie póżniej niż w terminie czternastu dni.(Art7.pkt 3)

5.Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym (Art. 7 us.t 3) i zostanie przyjęty tylko z jego dokumentem sprzedaży,a sam towar nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania.

6.Konsument dostarcza zwracany towar na swój koszt na adres podany przez oponet24.pl .

7.Zwrot kwoty należnej za zakupiony towar nastepuje po sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz kpl.dokumentów.W przypadky ,gdy towar została zakupiony na fakture VAT ,do konsumenta zostanie wystawiona faktura VAT KOREKTA a środki zostaną zwrócone dopiero po otrzymaniu podpisanej faktury korygujcej.

8.Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztow pakowania oraz dostawy poniesionych przy zakupie towaru oraz wyszczególnionych na dokumencie zakupu

9.W przypadku gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punkcie 5 zostanie zwrócony do konsumenta na jego koszt , a konsument traci prawo od odstąpienia od umowy sprzedaży

Posiadamy w ofercie opony wielu wiodących producentów